Kornskadedyr

Den mest almindelige skadevolder i korn er kornsnudebillen. Kornsnudebillen kan ikke flyve, men vandrer livligt omkring i varmt vejr. Hunnen lægger ét æg ad gangen i en lille hule, som hun først har gnavet i kornkernen. Når ægget er lagt, dækkes hullet med et sekret, så det ikke længere kan ses. Inde i kernen udvikler ægget sig til en larve, som straks tager fat på at udhule kernen. Når den har vokset sig stor, forpupper den sig og forvandles til den voksne bille. Til slut æder den sig ud af skallen.

På kornlagre starter et kornsnudebille-angreb ofte lokalt ved en såkaldt “varm lomme” i kornet. Det er gerne en ydre begivenhed, der starter den ”varme lomme”. Vand kan være trængt ind gennem en utæthed på lageret eller kornet kan på grund af støvansamlinger være forhindret i at komme af med et vandoverskud. Fugtigheden bevirker, at kernernes ånding og temperatur øges. Varmen og fugtigheden tiltrækker æglægningsmodne kornsnudebiller. Når de mange larver udvikles tæt ved hinanden, vil deres stofskifte få temperaturen og fugtigheden i kornet til at stige yderligere. Derved skabes der gode betingelser for svampevækst i lommens midte. Varme lommer kan også tiltrække mere varmekrævende kornskadedyr som f.eks. rismelbillen og den savtakkede kornbille.

Vi bekæmper tomme kornlagre inden der lægges ny høst ind. Dette gøres primært med K-Obiol fra Bayer, som pt er eneste godkendte middel i kornlagre. Midlet er meget effektivt og vi hører aldrig om skadedyr i kornet den efterfølgende sæson.

kornsnudebille_1 kornsnudebille_2 kornskadedyr-2s