Rotter & mus

Rotter skal altid anmeldes til kommunen.  Anmeldelse kan ske på din kommunes hjemmeside eller på telefon.
I vores område kan du kontakte Vordingborg kommune på telefon 33 98 66 39 og Næstved kommune på telefon 55 88 61 80 eller Guldborgsund kommune på telefon 54 73 10 00.

Mus skal ikke anmeldes til kommunen.  Vi kan derfor tilbyde akut bekæmpelse af mus i alle typer ejendomme og kan ligeledes tilbyde en forebyggende bekæmpelse med en sikringsordning.

 

Sikringsordning

Din ejendom beskyttes mod indtrængen af gnavere med et antal stål depoter omkring dine bygninger. Depoterne er som standard udstyret med mekaniske fælder, og efterses et aftalt antal gange om året og du får en rapport, så du kan følge aktiviteten på din ejendom. Depoterne er det første som mus og rotter møder når de kommer til din ejendom og de skal fange gnavere inden de slår sig ned permanent og dermed begynder en opformering. Hvis der opstår behov for yderligere bekæmpelse kan der i perioder suppleres med gift.

Ved aftalens start og efterfølgende hvert 3. år bliver der foretaget en grundig lovpligtig bygningsgennemgang, som skal være med til at forhindre gnavere i at trænge ind i dine bygninger.

Der er frit tilkald på denne aftale. Det betyder at du kan få så mange besøg som der er nødvendigt uden at det koster dig ekstra. Udover bygningsgennemgang vil du løbende få gode råd om tiltag på bygninger og omgivelser som kan medvirke til at undgå gnavere.

rotte_l rotte_l_2 rotte_l_3