Borebiller

Billerne lever kun et par uger og kravler for det meste rundt på det træ, hvor de er klækket fra. De kan også flyve og mange af dem havner i vindues-karmene fordi de tiltrækkes af lyset fra vinduerne. Kort efter at billerne er kommet frem parrer de sig, hvilket ofte sker i hunnens flyvehul. Hver hun kan lægge 20-60 æg. Hunnen lægger sine æg på beskyttede steder i revner eller sprækker på ujævnt træ eller inden for flyvehullerne. Steder med forholdsvis høj luftfugtighed foretrækkes til æglægning. Den hvide, krumbøjede larve bliver 5-6 mm lang og lever udelukkende inde i træet. Kommer den uden for gangen bevæger den sig meget ubehjælpsomt og den kan ikke vandre fra f.eks. et møbel til et andet. Larvernes udvikling tager normalt 2 til 3 år, i nogle tilfælde helt op til 8 år, afhængig af temperatur og fugtighed samt af træets egenskaber. Udviklingen går hurtigst i splint af fyr, pil eller hassel. Den mest gunstige temperatur for en hurtig udvikling ligger ved 22-23 C. Temperaturer over 28 C tåler larverne ikke i længere tid. Derimod klarer de sig godt ved lavere temperaturer, udviklingen går bare langsommere og standser helt ved omkring 14 C. Luftfugtigheden, og dermed træets vandindhold, er afgørende for larvernes trivsel. Udviklingen går hurtigst i træ med et vandindhold på ca. 30% svarende til en relativ luftfugtighed på 100%. Falder vandindholdet til under 11%, går den helt i stå. Det forklarer, hvorfor borebiller normalt ikke trives i et stueklima. Træ i helårsopvarmede rum indeholder nemlig kun 6-10% vand. Kraftige angreb ser man f.eks. i træværk og inventar i køkkener og kælderrum, udhuse og stalde, på tørrelofter – og i kirker, hvor fugtigheden er tilstrækkelig høj. I stuer kan fodpaneler, træværk og møbler nær kolde og fugtige vægge være særligt udsatte. Borebillelarverne kan leve i næsten al slags træ, både løvtræ og nåletræ. De trives bedst i bløde træsorter, men udvikler sig også fint i f.eks. krydsfiner og masonitplader. Den skade, borebillerne forvolder, behøver næppe større omtale. Som regel skrider angrebet dog langsomt frem, så man kan nå at bekæmpe det i god tid, før tømmerets styrke er nævneværdigt forringet. Man skal være opmærksom på, at det kan blive ved at drysse ud af træet i årevis, efter at borebillerne er døde. Petroleum er et meget anvendt middel mod borebiller. Det er ikke specielt effektivt, med mindre man ligefrem kan drukne larverne i det, og det har ingen beskyttende langtidsvirkning.

Hos Skibinge Skadedyrservice ApS bruger vi ProtoxInsekt, der er et professionelt produkt til at bekæmpe angreb af træborende insekter i både nyt og gammelt træ. ProtoxInsekt er et farveløst og vandbaseret produkt som er godkendt til både nyt og gammelt træ. Det er ligeledes godkendt til fredede bygninger som kirker og herregårde.

I Skibinge Skadedyrservice ApS har vi netop købt nyt udstyr til at bekæmpe træborende insekter. Anlægget kan både sprøjte store tagkonstruktioner, og man kan trykke væsken ind i speciele ventiler der kan bores ind i træet ved opgaver hvor man ikke ønsker at få en tåge spredt rundt i lokalet.

borebiller_L borebiller_L_2 borebiller_L_3